คุณอณัทร เบ็ญจวรโชติ เจ้าของอพาร์ทเม้นท์ เบน เรสซิเดนซ์

คุณอณัทร เบ็ญจวรโชติ เจ้าของอพาร์ทเม้นท์ เบน เรสซิเดนซ์

คุณอณัทร เบ็ญจวรโชติ
เจ้าของธุรกิจ :: อพาร์ทเม้นท์ เบน เรสซิเดนซ์

"การทำธุรกิจที่พัก จะมีการแข่งขันกันสูง เราต้องสู้ด้วยการบริการ"