Dena ร่วมกับผู้นำและเจ้าของธุรกิจที่เป็นพันธมิตร จำนวน ๔๓ ธุรกิจ ภายใต้ โครงการพัฒน์ PLUS+ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ “ครูของประชาชน” ด้วยความมุ่งมั่นให้โรงเรียน ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยการร่วมกันช่วยเหลือโรงเรียนที่มีขนาดเล็กและขาดแคลนครู ด้วยการสนับสนุนด้านการเงินในการจ้างครูหรือครูผู้ช่วย เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการมอบการศึกษาที่ดีให้กับเยาวชนมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อหาทุนสนับสนุนเรื่องดังต่อไปนี้
๑.ช่วยสนับสนุนค่าจ้างครูหรือครูผู้ช่วย ให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู
๒.สนับสนุน ส่งเสริม สานต่อพระราชกรณียกิจการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของในหลวงรัชกาลที่ ๙
๓.ยกย่อง เชิดชู ส่งเสริม สนับสนุน ครูที่เป็นแบบอย่างในการทำเพื่อชุมชนและส่วนรวม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการขาดแคลนครู และปลูกจิตสำนึกในชุมชนให้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนครู โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ โรงเรียน ใน ๖ ภูมิภาค ทั่วประเทศ
#ครูของประชาชน #ชุมชนร่วมก่อส่งต่อปัญญา #DenaforKru #Dena #DenaDIY #อุปกรณ์ห้องน้ำที่ใช้ทนหมดกังวลสบายใจ

image
image
image
ร้อยเรียงเรื่องราวดีๆ ผ่าน VDO 
        โรงเรียนขนาดเล็ก 1.2 หมื่นแห่ง มีปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียน ทั้งยังมีจำนวนการขาดแคลนครูรวมกันถึง 4.3 หมื่นคน !
โดยมีห้องเรียนเฉลี่ย 8 ห้องต่อ 1 โรงเรียน ขณะที่มีครูเฉลี่ยประมาณ 5 คน จึงทำให้เกิดภาวะครูไม่ครบชั้นเรียน หรือครู 1 คนต้องดูแลมากกว่า 1 ห้องเรียน

        รายงานวิจัยของธนาคารโลก (2558) ชี้ให้เห็นว่า การลดความขาดแคลนครูเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญสำหรับการยกระดับคุณภาพและการลดความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษาไทย โดยหากโรงเรียนในกลุ่มที่มีผลการเรียนต่ำที่สุดและมีครูไม่ครบชั้นเรียน ได้รับจัดสรรครูเพิ่ม 1 คนต่อ 1 ห้อง ผลการเรียนของนักเรียนจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ซึ่งจะลดช่องว่างผลการเรียนระหว่างนักเรียนและโรงเรียนลงด้วย
image
งานแถลงข่าง ครูของประชาชน
image
เจ้าของธุรกิจ จำนวน 43 ธุรกิจ
image
Montha Khamsena CEO Dena
“การทำ CSR ไม่ใช่แค่หมายถึงการบริจาค
การปลูกป่าเท่านั้น แต่การดูแลพนักงานเรา
ครอบครัวของพนักงานเรา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ก็คือการทำCSRด้วยเหมือนกัน
และเป็นการทำCSRแบบยั่งยืนด้วย
#ครูของประชาชน มีทิศทางที่กำหนดไว้ว่า
เราจะช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลที่ขาดแคลนครู
โดยดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่ยั่งยืน
ต่อไปชุมชนสามารถสานต่อเองได้
จึงเป็นที่มาของคำว่า
#ครูของประชาชน คือ ประชาชนเป็นผู้ที่ทำให้มีครู ”
... Montha Khamsena CEO Dena ...
image
ภาพวันงานครูของประชาชน
image
จาก 43 ธุรกิจ สู่ 43 โรงเรียน
image
ร่วมเสวนา ทางออกการศึกษา
image
บูธ Dena ภายในงาน ครูของประชาชน
สายฉีดชำระ,ชุดชำระ,ที่ฉีดตูด , สายฉีดก้น
ร่วมทำบุญที่บูทของ Dena
image
ร่วมสมทบทุนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนครู
          Dena ร่วมเป็นหนึ่งธุรกิจที่ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนครู ทั้ง  6 ภูมิภาค 42 โรงเรียน รายได้จากการจัดกิจกรรม บูธ Dena ทั้งหมดมอบให้กับ โรงเรียน บ้านเขามัน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

          โรงเรียน บ้านเขามัน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นอนุบาลทั้ง 3 ระดับชั้น มีครูดูแล เพียงแค่ 1 คน ต้องทำการเรียนการสอนรวมกันทั้ง 3 ระดับชั้น เป็นไปได้ยากมากกับการดูแลนักเรียนทั้ง 3 ระดับชั้นนี้ให้ทั่วถึง ด้วยครูเพียง 1 คน ด้วยระดับการเรียนการสอนที่ต่างกันไป การรับรู้ยิ่งต้องต่างกัน เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล เป็นระดับชั้นที่อยากรับรู้ อยากเห็นสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างจิตนาการ การรับรู้ และการเรียนรู้ไปสู้อนาคต การที่มีครูดูแลเพียงแค่ 1 คน ทำให้ขีดจำกัดในการเรียนรู้ของตัวนักเรียนน้อยลง ส่งผลกับอนาคตของเด็กๆได้

          นอกจากการมอบโอกาสทางการศึกษาแล้ว Dena ยังสร้างอาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียน ด้วยการคิดค้นและพัฒนาสูตรน้ำยาล้างห้องน้ำจากธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน เพื่อนำไปสอนให้กับนักเรียน เป็นการสร้างรายได้ให้กับเค้า พร้อมทั้งสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีรายได้จากการจำหน่าย หากสนใจน้ำยาล้างห้องน้ำจากธรรมชาติ สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.facebook.com/denadiyshop 
image

Dena คิดค้นและพัฒนาสูตร
น้ำยาล้างห้องน้ำจากสูตรธรรมชาติ
ทดลองทั้งหมด 6 สูตร จนได้เป็นสูตรลับเฉพาะของ Dena
ล้างห้องน้ำสะอาด ไม่แซบผิว
ไม่ทำลายสุขภัณฑ์ แถมยังมีกลิ่นอ่อน ๆ
เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียน
โรงเรียน บ้านเขามัน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

       เบื้องหลังน้ำยาล้างห้องน้ำสูตรธรรมชาติของอุปกรณ์ห้องน้ำแบรนด์ Dena มีการทดลองทั้งหมด 6 สูตร จนได้เป็นสูตรลับเฉพาะของ Dena ภาพบ้างส่วนจากการทดสอบน้ำยาล้างห้องน้ำ เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของน้ำยาล้างห้องน้ำ สูตร Dena
ก่อนการใช้น้ำยาล้างห้องน้ำ
การเกิดฟองของน้ำยาล้างห้องน้ำ
หลังจากใช้น้ำยาล้างห้องน้ำ
"เพราะการศึกษา เป็นเรื่องสำคัญ"
เรามาช่วยกันทำสิ่งเล็กๆ ให้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กันนะคะ
สอบถามเพิ่มเติมโทร.
080-4245974