DENA บริจาคของให้กับ โครงการ " คุณไม่ใช้เราขอ "

Last updated: 13 ม.ค. 2565  |  5732 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริจาคของ , รวมบริจาค , คุณไม่ใช้เราขอ , ดีน่า , DENA

DENA บริจาคของให้กับ โครงการ " คุณไม่ใช้เราขอ "

                เป็นโครงการที่เกิดจากความตั้งใจของ “พระพยอม กัลยาโณ” พระนักพัฒนา ทางวัดได้ทำการเปิดรับสิ่งของเหลือใช้จากผู้บริจาคทั่วประเทศ และนำกลับมาขายราคาถูกให้กับคนที่มีรายได้น้อย เพื่อให้เข้ามาจับจ่ายซื้อสิ่งของต่างๆ ไปใช้ ถือเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย หรือซื้อสินค้าราคาถูกไปประกอบอาชีพขายของมือสอง

บริจาคของ , รวมบริจาค , คุณไม่ใช้เราขอ , ดีน่า , DENA
               
             DENA เห็นถึงประโยชน์ และได้ร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมกับทางวัดสวนแก้ว โดยการบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ให้กับทางมูลนิธิสวนแก้ว ซึ่งการบริจาคครั้งนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่แผนกรับบริจาคของวัดสวนแก้ว ในการจัดสรร รถบรรทุกมารับมอบของบริจาคถึงสถานที่ตั้งบริษัท

บริจาคของ , รวมบริจาค , คุณไม่ใช้เราขอ , ดีน่า , DENA

                 DENA มีความเชื่อว่า การร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือจุนเจือผู้ขาดแคลนในสังคมรูปแบบนี้ นอกจากจะเป็นการส่งต่อความช่วยเหลือแก่ผู้คนแล้ว ยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอยากจะเชิญชวนคนไทย มาร่วมส่งต่อของเก่าไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์กันนะคะ

บริจาคของ , รวมบริจาค , คุณไม่ใช้เราขอ , ดีน่า , DENA

หากท่านใดต้องการที่จะบริจาคสิ่งของสามารถติดต่อทางมูลนิธิได้ที่
ที่ตั้ง: วัดสวนแก้ว / มูลนิธิสวนแก้ว, องค์กรสาธารณประโยชน์
ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 111140
เบอร์โทร: 02-595-1444, 02-921-5601-4, 02-921-5023, 02-921-6310, 02-921-6391, 02-595-1946, 02-595-1947, 02-921-6262 บริจาคสิ่งของ กด 1
เบอร์มือถือ: 092-940-3125, 098-310-3956, 092-288-4854, 098-458-6999
(ติดต่อได้ทุกวันในเวลาทำการ 8:00 น. - 17:00 น.)
Email: kanlayano@gmail.com

บริจาคของ , รวมบริจาค , คุณไม่ใช้เราขอ , ดีน่า , DENA