รวมรูปกิจกรรม

ทำบุญประจำปี 2566

รวมรูปกิจกรรม , 269 ผู้ชม

สังฆทานออนไลน์ , สงฆทาน , ทำบุญ , ทำบุญออนไลน์

รวมรูปกิจกรรม,DENA ร่วมสร้างห้องน้ำวัด , 741 ผู้ชม

สังฆทานออนไลน์ , สงฆทาน , ทำบุญ , ทำบุญออนไลน์

รวมรูปกิจกรรม,DENA ร่วมสร้างห้องน้ำวัด , 1043 ผู้ชม

สังฆทานออนไลน์ , สงฆทาน , ทำบุญ , ทำบุญออนไลน์

รวมรูปกิจกรรม,DENA ร่วมสร้างห้องน้ำวัด , 1677 ผู้ชม

งานทอดกฐินสามัคคี

รวมรูปกิจกรรม , 1014 ผู้ชม

รูปกิจกรรม

รวมรูปกิจกรรม , 1309 ผู้ชม