รวมรูปกิจกรรม

ทำบุญประจำปี 2566

รวมรูปกิจกรรม , 137 ผู้ชม

สังฆทานออนไลน์ , สงฆทาน , ทำบุญ , ทำบุญออนไลน์

รวมรูปกิจกรรม,DENA ร่วมสร้างห้องน้ำวัด , 579 ผู้ชม

สังฆทานออนไลน์ , สงฆทาน , ทำบุญ , ทำบุญออนไลน์

รวมรูปกิจกรรม,DENA ร่วมสร้างห้องน้ำวัด , 846 ผู้ชม

สังฆทานออนไลน์ , สงฆทาน , ทำบุญ , ทำบุญออนไลน์

รวมรูปกิจกรรม,DENA ร่วมสร้างห้องน้ำวัด , 1416 ผู้ชม

งานทอดกฐินสามัคคี

รวมรูปกิจกรรม , 891 ผู้ชม

รูปกิจกรรม

รวมรูปกิจกรรม , 1184 ผู้ชม